Formularz serwisowy.

zlecenie naprawy gwarancyjnej
zlecenie naprawy odpłatnej
prośba o ekspertyzę

Dane kontaktowe

 

 

 

Informacje o urządzeniu

 
*(proszę wpisywać numer z nalepki gwarancyjnej z napisem KONTEL)

Opis usterki

 

 
Regulamin
Nie wysyłaj urządzenia do serwisu przed uzyskaniem numeru zgłoszenia naprawy (RMA)!